Background

Page

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Op 11 juni mochten wij opnames maken van het congres “de Vereniging van nederlandse gemeente” Een mooi congres georganiseerd in Tivolivredenburg,  waar Eric Corton de programmaleider was. Nadat de deelnemers een aantal bezoeken hadden gepleegd aan organisaties en bedrijven om te kijken welke problemen er speelde kwamen ze weer samen in de grote zaal van tivolivredenburg om het congres af te ronden. Een leuke dag met een leuke registratie als resultaat.